Förbränningsmotorer är konstruerade med komplexa konstruktioner och strukturer som alla samverkar för att skapa en slutprodukt. Det finns mycket mer saker i din bilmotor än bara kolvar och interna komponenter, en av dem är tändningstider.

Sensorer mäter olika parametrar för att hålla din motor igång ordentligt. Tändningstid spelar en viktig roll i alla förbränningsmotorer – så här fungerar det och påverkar din motor.

Vad är tändningstid?

Tändningstid inträffar under kompressionsslaget, vilket gör det relevant på de flesta bensinbaserade fordon. Kompressionsslaget är hur kolven och ventilen agerar i en korsning under ett varv. Tändningstid är tidpunkten för gnistan i förhållande till luft-bränsleblandningen i förbränningskammaren. Fordonets ECU använder sina utrustade sensorer för att övervaka motorvarvtal, belastning och andra parametrar för att justera tändningstiden därefter.

Detta resulterar i slutändan i bättre motorprestanda och bränsleeffektivitet och ändras vanligtvis av prestandabutiker för att få mer kraft med få eller inga ytterligare modifieringar. Information om tändningstid, bland andra värdefulla parametrar, kan samlas in med din OBD-II-port och en OBD-II-enhet (och en lämplig diagnostisk applikation).

Hur påverkar tändningstiden motorns prestanda?

Många tillverkare har sina egna versioner av Variable Valve Timing (VVT), vilket är mycket fördelaktigt och viktigt för motorns prestanda. Justeringen av ventilöppning och stängning resulterar i bättre effektivitet och mer kraft än de som inte har VVT.

Du (eller en auktoriserad verkstad) kan flytta fram eller fördröja ditt fordons tändningstid med hjälp av lite ECU-inställning. Om du är inställd på rätt sätt kan du få ut mer kraft av samma installation. Omvänt kan du förlora överflödig kraft om du gör det på fel sätt.

Även fordon som inte har trimmats eller modifierats kan prestera bättre med rätt tändningstid och kan drabbas av felaktig tändningstid. Vissa tillverkare har dedikerad programvara, som VW/Audis VCDS, som kan se sådana parametrar bortom kontrollmotorlampan bortom koderna som mäts. För dem som äger andra tillverkare kan dedikerade tidsinställningsljus användas för att samla in sådan information.

Vad händer om din motor inte är på vid rätt tidpunkt?

Tändningstid är också viktigt eftersom det är en av de faktorer som din motors effektivitet beror på, även om det är det minsta av dina bekymmer. I längre fall kommer felaktig gnisttid oundvikligen att skada motorn under dess livstid.

För motorer som stör kamremmarna och kedjorna kommer fel i sådana komponenter att resultera i katastrofala motorhaverier, vilket kräver ett direkt byte. Dessutom, när ventiler och kolvar möts under motorns rotation, lämnar detta irreversibla skador på cylinderhuvudet och vanligtvis ännu mer.

Skillnaden mellan störande och icke-störande motorer är hur ventilerna öppnas. Interferensmotorer öppnar en eller flera ventiler för att rymma kolvens fulla rotation. Alternativt, som namnet antyder, behöver icke-störande motorer inte hantera sådana potentiella problem eftersom kolvarna och ventilerna aldrig möts.

Tändningstid är viktigare än du inser

Tändningstid är en av många parametrar som visar sig vara viktiga för alla fordon. En engångstjänst kommer dock vanligtvis att vara en hög kostnad, eftersom jobbet kräver många arbetstimmar. Förebyggande underhåll kan förmedla potentiella problem, men det är bättre att upptäcka dem med hjälp av rätt verktyg.

Det finns inget behov av att blint byta ut delar för att medla ett problem när dedikerad utrustning finns tillgänglig för att identifiera problemet. Dessutom gör OBD-II-skannrar det enkelt att begränsa eventuella problem du kan ha med ditt fordon.

Turboladdare har funnits länge. Tro det eller ej, General Motors var det första företaget som introducerade turbos till sina fordon med Oldsmobile Turbo Jetfire 1962. Turbos tillför mycket kraft utan att behöva en större motor, och det fungerar utanför avgaserna som ditt fordon redan har. producerar.

Turbos är briljanta prestationer av ingenjörskonst som snabbt spred sig över hela fordonsindustrin. Det började som en sällsynt prestandauppgradering begränsad till exklusiva lyx- och sportbilar, men är nu ett allestädes närvarande tillägg som ökar effektiviteten.

Turboladdare går tillbaka till 1905, då Alfred Buchi beviljades patent på en tidig turboladdare. Det är häpnadsväckande hur tekniken är mer än ett sekel gammal, särskilt med tanke på den boom turboladdare som upplever nu.

Intressant nog utvecklades tidiga turbos med ett flygplans prestanda i åtanke. Förbränningsmotorer använder luft och bränsle som antänds nedanför på en kolv i motorns förbränningskammare, vilket gör att motorn kan generera kraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *